thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.12 PH-C
    Nhan đề: Giáo trình quản lí giáo dục mầm non :
DDC 372.12
Tác giả CN Phạm Thị Châu
Nhan đề Giáo trình quản lí giáo dục mầm non :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /Phạm Thị Châu
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 163 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhPH-C(18): SP007343-51, SP022688-96
00000000nam a2200000 a 4500
00112728
0021
004TVL110013043
008111013s2008 vm| vie
0091 0
039|y20111013151600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372.12|bPH-C
1001|aPhạm Thị Châu
24500|aGiáo trình quản lí giáo dục mầm non :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /|cPhạm Thị Châu
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a163 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cPH-C|j(18): SP007343-51, SP022688-96
890|a18|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SP007343 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 1 Hạn trả:03-10-2020
2 SP007344 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 2 Hạn trả:09-10-2020
3 SP007345 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 3
4 SP007346 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 4
5 SP007347 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 5
6 SP007348 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 6
7 SP007349 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 7
8 SP007350 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 8
9 SP007351 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 9 Hạn trả:09-10-2020
10 SP022688 Kho Sách giáo trình 372.12 PH-C Sách giáo trình 10