thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.3 NG-H
    Nhan đề: Lí luận dạy học tiểu học /

DDC 372.3
Tác giả CN Nguyễn Hữu Hợp
Nhan đề Lí luận dạy học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 211tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức dạy học cấp tiểu học
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Lí luận
Từ khóa Giáo dục tiểu học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000345-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00122222
0021
0042F306017-116D-42CB-9445-9ED5447D3DA6
005202011271021
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045462508|c50000 VNĐ
039|a20201127102104|bquyenntl|y20201126153523|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bNG-H
100 |aNguyễn Hữu Hợp
245 |aLí luận dạy học tiểu học / |cNguyễn Hữu Hợp
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a211tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aTrình bày về quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức dạy học cấp tiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aLí luận
653 |aGiáo dục tiểu học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000345-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000347thumbimage.jpg
890|a3|b1|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000345 Kho Sách giáo trình 372.3 NG-H Sách giáo trình 1
2 101000346 Kho Sách giáo trình 372.3 NG-H Sách giáo trình 2 Hạn trả:28-02-2022
3 101000347 Kho Sách giáo trình 372.3 NG-H Sách giáo trình 3