thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 813 MA-O
    Nhan đề: Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới :
DDC 813
Tác giả CN Mandino, Og
Nhan đề Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới : = The greatest salesman in the world / Og Mandino ; Biên soạn: Trần Đình Tuấn
Thông tin xuất bản Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017
Mô tả vật lý 359tr. : bảng ; 19cm.
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Truyện
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003750
00000000nam#a2200000ui#4500
00128002
0022
004A2C8C50E-87AB-46AF-8E28-63D8211C40B1
005202106101545
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c86000 VNĐ
039|a20210610154549|bhoangnh|y20210610154527|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a813|bMA-O
100 |aMandino, Og
245 |aNgười bán hàng vĩ đại nhất thế giới : |b= The greatest salesman in the world / |cOg Mandino ; Biên soạn: Trần Đình Tuấn
260 |aThanh Hóa : |bNxb. Thanh Hóa, |c2017
300 |a359tr. : |bbảng ; |c19cm.
653 |aMỹ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003750
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003750 Kho Sách tham khảo 813 MA-O Sách tham khảo tiếng Việt 1