thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.597 VU-K
    Nhan đề: Văn hóa gia đình Việt Nam /
DDC 306.597
Tác giả CN Vũ Ngọc Khánh
Nhan đề Văn hóa gia đình Việt Nam /Vũ Ngọc Khánh
Thông tin xuất bản H. :văn hoá thông tin,2008
Mô tả vật lý 329tr. ;20cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM017815-7
00000000nam a2200000 a 4500
0015420
0022
004TVL080005692
008081108s2008 vm| vie
0091 0
039|y20081108043400|zlibol5
040|aTGULIB
082|a306.597|bVU-K
1001|aVũ Ngọc Khánh
24500|aVăn hóa gia đình Việt Nam /|cVũ Ngọc Khánh
260|aH. :|bvăn hoá thông tin,|c2008
300|a329tr. ;|c20cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM017815-7
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM017815 Kho Sách tham khảo 306.597 VU-K Sách tham khảo ngoại văn 1
2 KM017816 Kho Sách tham khảo 306.597 VU-K Sách tham khảo ngoại văn 2
3 KM017817 Kho Sách tham khảo 306.597 VU-K Sách tham khảo ngoại văn 3 Hạn trả:22-07-2021