thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 337.1 NG-H
    Nhan đề: Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2030 :

DDC 337.1
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Hùng
Nhan đề Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Đào Thị Nguyệt Hằng, ...
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền thống đến hiện đại; một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật và các gợi mở chính sách cho Việt Nam
Từ khóa Hội nhập kinh tế
Từ khóa Khuynh hướng
Từ khóa Kinh tế quốc tế
Tác giả(bs) CN Đào Thị Nguyệt Hằng
Tác giả(bs) CN Phạm Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002884
00000000nam#a2200000ui#4500
00138488
0021
004D91258A5-DDA6-41D1-AD2C-6F570E49CF58
005202406061007
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663426
039|a20240606100712|bquyenntl|y20240604154101|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a337.1|bNG-H
100 |aNguyễn Mạnh Hùng
245 |aXu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2030 : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Đào Thị Nguyệt Hằng, ...
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a263tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền thống đến hiện đại; một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật và các gợi mở chính sách cho Việt Nam
653 |aHội nhập kinh tế
653 |aKhuynh hướng
653 |aKinh tế quốc tế
700 |aĐào Thị Nguyệt Hằng|eĐồng tác giả
700 |aPhạm Anh Tuấn|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Anh Tuấn|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002884
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002884thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002884 Kho Sách giáo trình 337.1 NG-H Sách giáo trình 1