thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 NG-T
    Nhan đề: Phân tích và điều khiển robot công nghiệp /

DDC 629.8
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Tiến
Nhan đề Phân tích và điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 268tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Tổng quan về lịch sử phát triển robot công nghiệp. Trình bày cơ sở quan trọng của động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot, thiết kế quĩ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot...
Từ khóa Robot
Từ khóa Công nghiệp
Từ khóa Điều khiển
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001879-88
00000000nam#a2200000ui#4500
00131445
0021
0046A7200C7-8119-4822-9395-005F2666C69C
005202211031441
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c118000 VNĐ
039|a20221103144158|bhoangnh|c20221103144106|dhoangnh|y20221101074559|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bNG-T
100 |aNguyễn Mạnh Tiến
245 |aPhân tích và điều khiển robot công nghiệp / |cNguyễn Mạnh Tiến
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2013
300 |a268tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aTổng quan về lịch sử phát triển robot công nghiệp. Trình bày cơ sở quan trọng của động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot, thiết kế quĩ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot...
653 |aRobot
653 |aCông nghiệp
653 |aĐiều khiển
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001879-88
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001884thumbimage.jpg
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001879 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 1
2 101001880 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 2
3 101001881 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 3
4 101001882 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 4
5 101001883 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 5
6 101001884 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 6
7 101001885 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 7
8 101001886 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 8
9 101001887 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 9
10 101001888 Kho Sách giáo trình 629.8 NG-T Sách giáo trình 10