thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.1 TR-T
    Nhan đề: Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam /

DDC 338.1
Tác giả CN Trịnh Thị Thanh Thuỷ
Nhan đề Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam / B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Đặng Thanh Phương, Vũ Thuý Vinh
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2018
Mô tả vật lý 210tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Tóm tắt Tổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ; phân tích thực trạng phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2025
Từ khóa Phát triển
Từ khóa Mô hình
Từ khóa Nông sản hữu cơ
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(4): 101000304-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00122213
0021
00479168BF9-9D21-4B2B-BC1E-CCA3B661C280
005202011270900
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049315473
039|a20201127090050|bquyenntl|y20201126141813|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1|bTR-T
100 |aTrịnh Thị Thanh Thuỷ
245 |aPhát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam / |cB.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Đặng Thanh Phương, Vũ Thuý Vinh
260 |aH. : |bCông thương, |c2018
300 |a210tr. : |b hình vẽ, bảng ; |c21cm.
520 |aTổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ; phân tích thực trạng phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2025
653 |aPhát triển
653 |aMô hình
653 |aNông sản hữu cơ
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(4): 101000304-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000307thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000304 Kho Sách giáo trình 338.1 TR-T Sách giáo trình 1
2 101000305 Kho Sách giáo trình 338.1 TR-T Sách giáo trình 2
3 101000306 Kho Sách giáo trình 338.1 TR-T Sách giáo trình 3
4 101000307 Kho Sách giáo trình 338.1 TR-T Sách giáo trình 4