thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.9 TÔ-B
    Nhan đề: Thị trường các nước khu vực Bắc Âu - Những điều cần biết /

DDC 338.9
Tác giả CN Tôn Nữ Thanh Bình
Nhan đề Thị trường các nước khu vực Bắc Âu - Những điều cần biết / Tôn Nữ Thanh Bình
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2023
Mô tả vật lý 299tr. ; 21cm.
Từ khóa Bắc Âu
Từ khóa Xuất khẩu
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002879-81
00000000nam#a2200000ui#4500
00138479
0021
0049F94EA75-F63A-426F-BD59-4ADD8CF6452D
005202406061004
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044810249
039|a20240606100435|bquyenntl|y20240604094214|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9|bTÔ-B
100 |aTôn Nữ Thanh Bình
245 |aThị trường các nước khu vực Bắc Âu - Những điều cần biết / |cTôn Nữ Thanh Bình
260 |aH. : |bCông thương, |c2023
300 |a299tr. ; |c21cm.
653 |aBắc Âu
653 |aXuất khẩu
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002879-81
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002879thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002879 Kho Sách giáo trình 338.9 TÔ-B Sách giáo trình 1
2 101002880 Kho Sách giáo trình 338.9 TÔ-B Sách giáo trình 2
3 101002881 Kho Sách giáo trình 338.9 TÔ-B Sách giáo trình 3