thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 NG-K
    Nhan đề: Kỹ thuật điện - Tính toán và ứng dụng /

DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Văn Khiết
Nhan đề Kỹ thuật điện - Tính toán và ứng dụng / Nguyễn Văn Khiết ; Bùi Đức Hùng h.đ
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 343tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kiến thức về hệ thống đơn vị đo lường và chuyển đổi các đơn vị đo lường, những đại lượng điện cơ bản như tính toán điện trở theo kích thước của dây dẫn điện, điện trở suất ρ - hệ số nhiệt độ α của kim loại và hợp kim, tính toán chia dòng điện...
Từ khóa Kĩ thuật điện
Từ khóa Tính toán
Từ khóa Ứng dụng
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000060-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00122142
0021
0040B24538D-E2D0-4F32-B081-8410B5C30734
005202011251526
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049508288|c175000 VNĐ
039|a20201125152638|bquyenntl|y20201125073259|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.3|bNG-K
100 |aNguyễn Văn Khiết
245 |aKỹ thuật điện - Tính toán và ứng dụng / |cNguyễn Văn Khiết ; Bùi Đức Hùng h.đ
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a343tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu những kiến thức về hệ thống đơn vị đo lường và chuyển đổi các đơn vị đo lường, những đại lượng điện cơ bản như tính toán điện trở theo kích thước của dây dẫn điện, điện trở suất ρ - hệ số nhiệt độ α của kim loại và hợp kim, tính toán chia dòng điện...
653 |aKĩ thuật điện
653 |aTính toán
653 |aỨng dụng
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000060-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000062thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000060 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-K Sách giáo trình 1
2 101000061 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-K Sách giáo trình 2
3 101000062 Kho Sách giáo trình 621.3 NG-K Sách giáo trình 3