Ngày đăng bài: 24/11/2023 09:34
Lượt xem: 3364
Thông báo lịch phục vụ của Thư viện

Thời gian hoạt động của Thư viện:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần (Từ 7g00 - 17g00)

- Thư viện không mở cửa hoạt động vào các ngày lễ theo qui định. Ngoài ra, tùy vào nhu cầu thực tế của bạn đọc, Thư viện có thể mở cửa ngoài thời gian quy định nêu trên.