Ngày đăng bài: 04/01/2021 08:50
Lượt xem: 4743
Nội Quy Thư Viện

  

   UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHTG ngày 16 tháng 9 năm 2020)

     I. QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Người sử dụng Thư viện Trường Đại học Tiền Giang (viết tắt là Thư viện) gồm sinh viên, học viên, giảng viên, cán bộ viên chức đang công tác và  học tập tại Trường (gọi tắt là bạn đọc)

     Điều 2. Các cá nhân ngoài Trường đại học Tiền Giang có nhu cầu sử dụng Thư viện cho mục đích nghiên cứu phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường đại học Tiền Giang

     Điều 3. Thời gian hoạt động của Thư viện: từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần

     - Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30

     - Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

     Không mở cửa hoạt động vào các ngày lễ theo qui định. Ngoài ra, tùy vào nhu cầu thực tế của bạn đọc, Thư viện có thể mở cửa ngoài thời gian quy định nêu trên.

     II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

     Điều 4. Quy định về sử dụng tài liệu của Thư viện

    1. Tài liệu Thư viện gồm các tài liệu dạng in, dạng số và được phục vụ tại Thư viện và trên Cổng thông tin Thư viện (http://lib.tgu.edu.vn)

     2. Bạn đọc có quyền truy cập và khai thác nguồn tài liệu Thư viện theo các qui định của Thư viện để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh

     3. Tài liệu dạng in được phục vụ đọc tại Thư viện gồm: tài liệu quý hiếm, độc bản, luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, đề tài NCKH; Tài liệu cho mượn về gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

     4. Thư viện sẽ cấp cho mỗi bạn đọc một tài khoản để đăng nhập và sử dụng tài liệu số

     5. Tài liệu của Thư viện phục vụ theo đúng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các qui định khác có liên quan.

     Điều 5. Quy định về sử dụng dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện

    1. Dịch vụ và trang thiết bị phải được sử dụng đúng với các qui định, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện

    2. Đối với các dịch vụ có thu phí, người sử dụng phải thanh toán phí theo biểu phí và chính sách thanh toán hiện hành của Thư viện

    3. Quy định sử dụng máy tính:

    - Bạn đọc được sử dụng máy tính tối đa 180 phút/ ngày để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí lành mạnh

   - Không được sử dụng máy tính tại Thư viện để truy cập và truyền tải tài liệu có mục đích phản động, đồi trụy, bạo lực, không lành mạnh

    - Không được sửa, xóa, hay thay đổi các dữ liệu đã có sẵn trên máy tính, sách điện tử và băng đĩa.

    - Không được tự ý tháo gỡ, di dời các thiết bị, máy tính tại Thư viện khi chưa có sự đồng ý của cán bộ thư viện

    - Trong quá trình sử dụng máy tính, truy cập internet nếu gặp sự cố, bạn đọc có trách nhiệm báo cáo ngay với cán bộ thư viện

    4. Quy định về mượn tài liệu về nhà

    - Khi mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải thực hiện việc quét thẻ sinh viên / thẻ viên chức ghi mượn theo quy định

    - Bạn đọc được mượn 05 quyển sách trong thời hạn 10 ngày và chỉ được gia hạn 01 lần bằng thời gian mượn. Bạn đọc mượn tài liệu có trách nhiệm bảo quản tài liệu trong suốt thời gian mượn.

    - Trường hợp bạn đọc mượn tài liệu quá hạn theo thời gian qui định thì phải nộp phạt, cụ thể:

    + Quá hạn từ 01 ngày đến 20 ngày: đóng phạt 1.000 đồng / quyển sách / 01 ngày

    + Từ 21 ngày đến 30 ngày: đóng phạt 5.000 đồng / quyển sách / 01 ngày và tạm ngưng cho mượn trong 01 tháng

    + Từ 31 ngày trở lên: đóng phạt 10.000 đồng / quyển sách / 01 ngày và tạm ngưng cho mượn trong 01 học kỳ.

    - Trường hợp làm mất hoặc làm hỏng tài liệu, bạn đọc phải mua sách mới để đền bù hoặc phải bồi thường bằng tiền mặt theo quy định và cộng thêm phí xử lý nghiệp vụ 10.000 đồng / 01 quyển sách

    Điều 6. Quy định về quyền và trách nhiệm của bạn đọc và Thư viện

    1. Quyền và trách nhiệm của bạn đọc

    a. Quyền lợi của bạn đọc

    - Được kích hoạt tài khoản sử dụng Thư viện theo quy định; được sử dụng các nguồn tài liệu, dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện và tham gia các sự kiện, chương trình do Thư viện tổ chức

   - Đóng góp ý kiến cải thiện chất lượng các hoạt động của Thư viện.

   b. Trách nhiệm của bạn đọc

    - Không được dùng thẻ, tài khoản của người khác khi sử dụng Thư viện. Mất Thẻ sinh viên hoặc quên thông tin tài khoản sử dụng, bạn đọc liên hệ với Thư viện để được hướng dẫn

    - Phải ăn mặc lịch sự, đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn vệ sinh chung, không hút thuốc lá, không mang các chất, các thiết bị dễ gây cháy nổ vào thư viện.

     - Có ý thức bảo vệ tài sản của thư viện, tiết kiệm điện, nước và các văn phòng phẩm khác.

    - Đồ dùng cá nhân của bạn đọc để đúng nơi quy định, Thư viện không chịu trách nhiệm cho những mất mát đối với tài sản cá nhân của bạn đọc.

    - Không có các phát ngôn gây tổn hại đến uy tín của Nhà trường, của Thư viện cũng như ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng người sử dụng Thư viện

    - Không truy cập vào website có nội dung bị nghiêm cấm, truyền đi những thông tin có tính chất nguy hại đến an ninh quốc gia, hoặc có hành vi phá hoại hệ thống mạng của Thư viện.

     2. Quyền và trách nhiệm của Thư viện

     a. Quyền hạn của Thư viện

     Xử lý các hành vi vi phạm nội quy, các qui định, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện; đề xuất các Phòng có liên quan xử lý theo quy định của Trường.

     b. Trách nhiệm của Thư viện

     - Cung cấp nguồn tài liệu và các dịch vụ chất lượng, không ngừng cải thiện để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn

     - Chấp hành các qui định về đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

     III. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY

     Mọi trường hợp vi phạm của bạn đọc tại Thư viện, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường và pháp luật./.

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Võ Ngọc Hà

Cùng chuyên mục