Dòng Nội dung
1
Cẩm nang doanh nghiệp về WTO và cam kết WTO của Việt Nam / chủ biên: Nguyễn Thị Thu Trang
H. : Chính trị Quốc gia, 2009
483tr. ; 20cm
Nguyễn Thị Thu Trang
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên / Nguyễn Thị Thu Trang
H. : Văn hóa dân tộc, 2016
166 tr ; 21 cm
Nguyễn Thị Thu Trang
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Từ Thị Loan T.2, Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
327tr. : minh họa ; 24cm.
Từ Thị Loan
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)