Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng dân sự : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Huyền (Ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phương Thảo...
H. : Công an nhân dân, 2022
491tr. : bảng ; 21cm.
Bùi Thị Huyền
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; thẩm quyền về dân sự của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng...
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng dân sự : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Huyền (Ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phương Thảo...
H. : Công an nhân dân, 2022
491tr. ; 21cm.
Bùi Thị Huyền
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; thẩm quyền về dân sự của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng...
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Sự tích thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội / Nguyễn Thị thu Hà
H. : Mỹ thuật, 2016
250 tr ; 20 cm
Nguyễn Thị thu Hà
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
5
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Bùi Quang Thắng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Trung Vinh, Lương Thanh Thuỷ T.8, Văn hóa biển đảo Phú Quốc /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
291tr. : bảng, hình ảnh ; 24cm.
Bùi Quang Thắng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)