Dòng Nội dung
1
2
3
Phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Anh Thư ; GVHD: Nguyễn Thị Thùy Trang
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
62tr. ; 30cm.
Lê Thị Anh Thư
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
5
Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp / Võ Thanh Nhân, Lê Thị Bảo Trân, Lê Nguyễn Hoàng Dũng...
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
42tr. : minh họa ; 30cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)