Dòng Nội dung
1
Bài giảng linh kiện điện tử / Nguyễn Văn Thanh
Tiền Giang : Trường ĐH Tiền Giang, 2017
93 tr ; 27 cm
Nguyễn Văn Thanh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng Mạch điện : Tài liệu giảng dạy dùng cho SV ĐH ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển - TĐH / Nguyễn Văn Thanh
Tiền Giang : Trường ĐH Tiền Giang, 2016
73 tr ; 27 cm
Nguyễn Văn Thanh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng thực hành điện tử : (Tài liệu giảng dạy dùng cho SV ĐH ngành CN kỹ thuật điều khiển, TĐH / Nguyễn Văn Thanh
Tiền Giang, 2017
78 tr ; 27 cm
Nguyễn Văn Thanh
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Chó béc giê đức. giống chó số một thế giới / Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà Tập 1, Lựa chọn, chăm sóc và nuôi dưỡng chó con :
H. : Lao động xã hội, 2005
55 tr. ; 27 cm
Nguyễn Văn Thanh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Hướng dẫn phòng và điều trị bệnh H5N1 ở gia cầm / Nguyễn Văn Thanh
H. : lao động xã hội, 2007
107tr. ; 19cm
Nguyễn Văn Thanh
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)