Dòng Nội dung
1
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Mai Hương
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
152tr. : minh họa ; 27cm.
Lê Văn Việt Mẫn
Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, phương pháp định lượng vi sinh vật, hình thái và tính chất sinh lí nổi bật của vi sinh vật, xác định các chỉ tiêu vi sinh của thực phẩm và vấn đề vệ sinh công nghiệp
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)