Dòng Nội dung
1
Thí nghiệm công nghệ sinh học. B.s.: Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết T.2, Thí nghiệm vi sinh vật học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
463tr. : hình vẽ ; 27cm.
Nguyễn Đức Lượng
Những nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm công nghệ sinh học như: chuẩn bị môi trường, phương pháp phân lập, bảo quản, hình thái, kiểm tra, sinh lý hoá, khả năng tạo sản phẩm bậc hai và xác định hoạt tính của vi sinh vật; phương pháp nâng cao chất lượng và phân loại một vi sinh vật cùng một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật...
(10) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)