Dòng Nội dung
1
Thực tập địa chất cơ sở / Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
119tr. : minh họa ; 27cm.
Hoàng Thị Hồng Hạnh
Sơ lược các hệ toạ độ bản đồ Gauss, UTM và VN 2000, cách hình thành bản đồ địa hình. Giới thiệu vật chất tạo vỏ trái đất bao gồm: khoáng vật, đá macma, đá trầm tích và biến chất. Khảo sát các hiện tượng, các sản phẩm liên quan đến tác dụng của địa chất
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)