Dòng Nội dung
1
Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững / Phạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
360tr. ; 21cm.
Phạm Thu Hằng
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)