Dòng Nội dung
1
2
Côn trùng đại cương : Tài liệu giảng dạy dùng cho SV Đại học / Cao đẳng ngành Khoa học cây trồng / Trần Lê Vinh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2014
111tr. : hình ảnh ; cm.
Trần Lê Vinh
(1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
4
Khảo sát ảnh hưởng một số công thức phân bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất dưa lưới TL3 : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Khoa học cây trồng / Lê Thị Bé Ngoan; GVHD: Trần Lê Vinh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2019
61tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Lê Thị Bé Ngoan
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5