Dòng Nội dung
1
2
3
4
Khảo sát đặc điểm sinh trưởng và phẩm chất một số giống hoa cúc : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học cây trồng / Huỳnh Nguyên Vũ, GVHD: Lê Nguyễn Lan Thanh, Thái Hoàng Phúc
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
37tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Huỳnh Nguyên Vũ
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5