Dòng Nội dung
1
Bước đầu thử nghiệm sản xuất bột lêkima bổ sung bánh quy : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / Đỗ Hữu Tú; GVHD: Phạm Đỗ Trang Minh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
73tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Đỗ Hữu Tú
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Công nghệ thực phẩm 2 / Phạm Đỗ Trang Minh, Nguyễn Thị Thu Hồng, Phan Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Thơ
Tiền Giang, 2016
29 tr ; 27 cm
Phạm Đỗ Trang Minh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh bao bổ sung bột chua : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo; GVHD: Phạm Đỗ Trang Minh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
97tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Nghiên cứu quy trình sản xuất bún tươi có bổ sung bột than tre : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Thanh Thủy; GVHD: Phạm Đỗ Trang Minh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
42tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu quy trình sản xuất hủ tiếu có bổ sung bột tinh than tre : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / Lâm Nguyễn Anh Thư; GVHD: Phạm Đỗ Trang Minh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
43tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Lâm Nguyễn Anh Thư
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)