Dòng Nội dung
1
Chế tạo hệ thống chiếu sáng tự động cho xe máy : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Văn Tiền, Trần Hoàng Duy, Phan Quốc Thắng; GVHD: Huỳnh Văn Lộc
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
60tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Văn Tiền
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Mô phỏng ứng suất bằng phần mềm Creo : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí / Lê Trần Hải Đăng, Nguyễn Gia Huy ; CBHD: Huỳnh Văn Lộc
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
205tr. : minh họa ; 30cm.
Lê Trần Hải Đăng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)