Dòng Nội dung
1
Khai thác và bảo trỉ mô hình động cơ Diesel 1KZ-TE : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / Trần Minh Nhựt, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thanh Duy; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
71tr. : bảng, hình ành ; 30cm.
Trần Minh Nhựt
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Khai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Honda F18B : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / Phạm Nhựt Thanh, Ngô Minh Mẫn, Nguyễn Hiếu Thuận; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
58tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phạm Nhựt Thanh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Khai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Toyota 1ZZ-FE : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Minh Nhựt, Lê Minh Khánh, Lý Công Hậu, ...; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
70tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Minh Nhựt
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)