Dòng Nội dung
1
Thiết kế chế tạo mô hình robot hút bụi : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Lê Ngọc Thiện, Huỳnh Minh Khoa, Chung Huy Tuấn....; CBHD: Nguyễn Hoàng Vũ
Tiền Giang Trường Đại học Tiền Giang, 2023
56tr. : minh họa ; 30cm.
Lê Ngọc Thiện
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)