Dòng Nội dung
1
Thiết kế và điều khiển nhà thông minh qua app Blynk : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Nguyễn Chí Thanh, Phan Thị Phương Vy, Nguyễn Minh Tâm; CBHD: Nguyễn Văn Thanh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
51tr. : minh họa ; 30cm.
Nguyễn Chí Thanh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)