Dòng Nội dung
1
Bài tập toán học cao cấp. Nguyễn Đình Trí (Ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo T.3, Chuỗi và phương trình vi phân /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
203tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Đình Trí
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)