Dòng Nội dung
1
Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi (Ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương...
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
200tr. ; 21cm.
Lê Thị Hồng Chi
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)