Dòng Nội dung
1
2
Dạy học phép biến hình phẳng dưới sự hỗ trợ cùa phần mềm Geogebra : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Nguyễn Thị Ngọc Dư: GVHD: Bùi Quang Thịnh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
114tr. : minh họa ; 30cm.
Nguyễn Thị Ngọc Dư
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
Khai thác phần mền Geogebra trong dạy học giới hạn và đạo hàm : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Huỳnh Tấn Huy; GVHD: Bùi Quang Thịnh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
125tr. : minh họa ; 30cm.
Huỳnh Tấn Huy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5