Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Seed Production and Farming of Crustaceans / Trần Ngọc Hải (ch.b), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017
210tr. : minh họa ; cm.
Trần Ngọc Hải
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)