Dòng Nội dung
1
2
Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình / Nguyễn Trung Hiếu...[et.al]
H. : Xây dựng, 2016
117 tr ; 24 cm
Nguyễn Trung Hiếu
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình / Nguyễn Trung Hiếu
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022
184tr. ; 24cm.
Nguyễn Trung Hiếu
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiến hành nghiên cứu sự làm việc của kết cấu công trình bằng thực nghiệm
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phong cách báo chí Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Đồng chủ biên: Phan Văn Thành, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Kim Dự, Nguyễn Thị Thanh Thảo,...
Huế : Đại học Huế, 2022
155tr. ; 19cm.
Trình bày khái quát các đặc trưng phong cách báo chí Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách báo chí Hồ Chí Minh cho đội ngũ nhà báo nước ta hiện nay
(2) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay : Sách tham khảo / Ch.b.: Lê Đức Thọ, Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Trung Hiếu...
Huế : Đại học Huế, 2021
144tr. ; 21cm.
Lê Đức Thọ
Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; công tác Xây dựng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh cho cán bộ hiện nay
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)