Dòng Nội dung
1
Adobe Photoshop CS : Chuyên đề ghép & xử lý ảnh / Phạm Quang Huy, Phùng Thị Nguyệt (biên soạn)
H. : Giao thông vận tải, 2004
254 tr. ; 27 cm
Phạm Quang Huy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập thực hành với Coreldraw 10 / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển, Hồ Chí Hoà
H. : Thống kê, 2002
367 tr. ; 21 cm
Phạm Quang Huy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
C# dành cho người bắt đầu / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
H. : Thanh niên, 2019
352tr. ; 24cm.
Phạm Quang Huy
Giới thiệu về C#. Các dạng bài tập xoay quanh. Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho sinh viên ,các kỹ thuật viên chuyên ngành tin hoc. Để thuận lợi cho người học, phần code lập trình.
(5)
4
Các hiệu ứng đặc biệt hướng dẫn sử dụng Bladepro & Photoshop CS / Phạm Quang Huy, Phùng Thị Nguyệt
Bến tre : Giao thông vận tải, 2004
206 tr. ; 27 cm
Phạm Quang Huy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công / Phạm Quang Huy
TP. HCM : Trường ĐH KInh tế TP. HCM
247tr. : Minh họa ; cm.
Phạm Quang Huy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)