Dòng Nội dung
1
Quản lý phát triển địa phương - Sáng kiến từ thực tiễn : Sách chuyên khảo / Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga (ch.b), Nguyễn Viết Dũng
H. : Lý luận Chính trị, 2023
361tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm.
Bùi Văn Huyền
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)