Dòng Nội dung
1
Bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí. Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn T.2 /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
115tr. : minh họa ; 30cm.
Trần Hữu Quế
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập / Nguyễn Văn Tuấn
Tp. HCM : Tổng hợp, 2011
335 tr ; 20 cm
Nguyễn Văn Tuấn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
351tr. ; 19cm.
Nguyễn Văn Tuấn
Cuốn sách gồm có 4 phần: Phần 1 - Về khoa học và đạo đức khoa học; Phần 2: Về công bố quốc tế; Phần 3: Đánh giá khoa học.
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Tp. HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2015
366 tr ; 19 cm
Nguyễn Văn Tuấn
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển / Nguyễn Văn Tuấn
H. : Lao động, 2019
510 tr ; 24 cm
Nguyễn Văn Tuấn
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)