Dòng Nội dung
1
Cơ sở kĩ thuật điện số tử số : Giáo trình tinh giản / Dịch: Vũ Đức Thọ; giới thiệu và hiệu đính: Đỗ Xuân Thụ
H. : Đại học sư phạm, 2007
178tr. ; 24cm
Đỗ Thị Minh Đức
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dân cư Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
330tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Thị Minh Đức
Khái quát sự hình thành cộng đồng dân cư ở khu vực Hà Nội; trình bày một số khái niệm về quy mô dân số và sự biến động dân số; cơ cấu dân số; phân tích một số khía cạnh về chất lượng cuộc sống; phân bổ dân cư; quần cư nông thôn; đô thị hoá và quần cư đô thị; vấn đề di dân ở Hà Nội từ giữa thập niên 1980 trở lại đây cùng một số khuyến nghị
(1)
3
Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam. Đỗ Thị Minh Đức Tập 1 /
H. : Đại học sư phạm, 2013
209 tr ; 24 cm
Đỗ Thị Minh Đức
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam. Sách dành cho cao đẳng sư phạm / Đỗ Thị Minh Đức Tập 1 :
H. : Đại học sư phạm, 2007
178 tr. ; 24 cm
Đỗ Thị Minh Đức
(45) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam. Sách dành cho cao đẳng sư phạm / Đỗ Thị Minh Đức Tập 1 :
H. : Đại học sư phạm, 2007
178 tr. ; 24 cm
Đỗ Thị Minh Đức
(0) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)