Dòng Nội dung
1
Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống : (sách chuyên khảo) / Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng
H. : Nông nghiệp, 2005
82 tr. ; 19 cm
Nguyễn Văn Viên
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống : (sách chuyên khảo) / Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng
H. : Nông nghiệp, 2010
82 tr. ; 19 cm
Nguyễn Văn Viên
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng Văn Hoan, ....
Lý luận chính trị, 2023
238tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)