Dòng Nội dung
1
Giáo trình dàn dựng chương trình : sách dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm / Lê Anh Tuấn
H. : Đại học sư phạm, 2007
157tr. ; 24cm
Lê Anh Tuấn
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp : Sách dành cho các trường cao đẳng sư phạm / Lê Anh Tuấn
H. : Đại học sư phạm, 2007
157 tr. ; 24 cm
Lê Anh Tuấn
(42) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Vũ Anh Tú (ch.b.), Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Bá Tưởng, Lê Anh Tuấn T.3, Văn hoá biển đảo vùng Bắc Trung Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
418tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm.
Vũ Anh Tú
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)