Dòng Nội dung
1
Dạy học sinh học ở trường Trung học cơ sở tập 1,2 / Nguyễn Quang Vinh,Trần Đăng Cát
H. : Giáo dục, 2000
132tr ; 27cm
Nguyễn Quang Vinh
(18) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hồn quê Việt, như tôi thấy... / Nguyễn Quang Vinh
H. : ĐH Quốc gia Hà Nội, 2010
364tr. ; 21cm
Nguyễn Quang Vinh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Vũ Anh Tú (ch.b.), Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Bá Tưởng, Lê Anh Tuấn T.3, Văn hoá biển đảo vùng Bắc Trung Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
418tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm.
Vũ Anh Tú
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Văn hoá dân gian làng Vạn Ninh. Nguyễn Quang Vinh s.t., biên khảo Q.1 /
H. : Mỹ thuật, 2017
459tr. : bảng ; 21cm.
Nguyễn Quang Vinh
Khái quát về làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cũng như những đặc trưng về phong tục, tập quán, lễ hội dân gian, các ngành nghề truyền thống, tri thức dân gian, các giá trị văn hoá phi vật thể cùng những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Sưu tầm một số bài hát nhà tơ, chúc Thánh hội đình và các bài dâng hương
(1)
5
Văn hoá dân gian làng Vạn Ninh. Nguyễn Quang Vinh s.t., biên khảo Q.2 /
H. : Mỹ thuật, 2017
435tr. : ảnh ; 21cm.
Nguyễn Quang Vinh
Sưu tầm một số bài chúc Thánh hội đình, các bài dâng hương, những giọng hát nhà tơ và hát múa cửa đình... được lưu truyền trong dân gian ở làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)
(2)