Dòng Nội dung
1
Dân chơi, Tôi thích làm vua / Nguyễn Quang Sáng
H. : Hội nhà văn, 2005
228 tr. ; 19 cm
Nguyễn Quang Sáng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Quang Sáng
H. : Văn học, 2007
10011tr. ; 21cm
Nguyễn Quang Sáng
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Tháp đỗ xe thông minh : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Nguyễn Hoàng Hùng, Lê Nhựt Luân, Nguyễn Trí Nghĩa,...; GVHD: Nguyễn Quang Sáng
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
89tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Hoàng Hùng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4