Dòng Nội dung
1
2
Hình thái và giải phẫu động vật thân mềm (Mosllusca) / Phạm Tân Tiến: chủ biên,...
Tp.HCM : Nông nghiệp, 2006
89tr ; 26cm
Trương Quốc Phú
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hình thái và giải phẫu động vật thân mềm = Mollusca / Trương Quốc Phú ; Hiệu đính : Nguyễn Tường An , Huỳnh Thu Hòa
Tp. HCM : Nông nghiệp, 2006
89 tr. ; 26 cm
Trương Quốc Phú
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Ngư loại II : Giáp xác & nhuyễn thể / Nguyễn Văn Thường, Trương Quốc Phú
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2009
202tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Văn Thường
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản / Trương Quốc Phú, Nguyễn Lê Hoàng Yến, Huỳnh Trường Giang
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2006
201tr. ; cm.
Trương Quốc Phú
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)