Dòng Nội dung
1
Giáo dục cái đẹp cho trẻ thơ / Nguyễn Ánh Tuyết
Giáo dục : Giáo dục, 1992
64tr. ; 19cm
Nguyễn Ánh Tuyết
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục mầm non : Những vấn đề lí luận và thực tiễn / Nguyễn Ánh Tuyết
H. : Đại học sư phạm, 2007
605 tr ; 21 cm
Nguyễn Ánh Tuyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non : Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai
H. : Giáo dục, 2008
303 tr. ; 24 cm
Nguyễn Ánh Tuyết
(15) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
H. : Đại học sư phạm, 2017
139 tr ; 24 cm
Nguyễn Ánh Tuyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa
H. : Đại học Sư phạm, 2020
264tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Nguyễn Ánh Tuyết
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học trẻ em; các trình độ và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mầm non từ lọt lòng cho đến 6 tuổi
(10) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)