Dòng Nội dung
1
Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
583tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Huế
Giới thiệu văn hoá và đặc điểm địa - văn hoá các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tìm hiểu về văn hoá truyền thống, văn học dân gian, ngôn ngữ chữ viết và nghệ thuật truyền thống các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam với những xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay
(1)
2
Văn học dân gian. Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế (Ch.b.) Q.1 /
H. : Văn học, 2023
297tr. ; 21cm.
Nguyễn Xuân Kính
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)