Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình biến đổi năng lượng điện cơ / Hồ Phạm Huy Ánh (Ch.b.), Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Đình Trực, Nguyễn Quang Nam...
TP. Hồ Chí Minh, : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016
333tr. : minh họa ; 24cm.
Hồ Phạm Huy Ánh
Trình bày các vấn đề và hiện tượng chính của kỹ thuật biến đổi năng lượng điện cơ như khảo sát tóm tắt mạch điện một pha - ba pha; các phương pháp tính toán mạch từ; khảo sát khái niệm năng lượng - đồng năng lượng trong biến đổi năng lượng điện cơ; khảo sát ổn định của hệ thống biến đổi năng lượng điện cơ; nguyên lý hoạt động và đặc điểm vận hành của các thiết bị biến đổi điện cơ tiêu biểu bao gồm máy biến thế, máy điện đồng bộ, máy điện cảm ứng và máy điện DC; tính toán truyền nhiệt trong thiết bị điện cơ
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Kỹ thuật điện 2 / Nguyễn Hữu Phúc
TP. Hồ Chí Minh : đại học quốc gia, 2003
429tr. ; 24cm
Nguyễn Hữu Phúc
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Kỹ thuật điện 2 : (Máy điện quay) / Nguyễn Hữu Phúc
TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
429 tr ; 24 cm
Nguyễn Hữu Phúc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Kỹ thuật điện. Nguyễn Hữu Phúc Tập 2, Máy điện quay /
Tp. HCM : Đại học quốc gia, 2003
429 tr. ; 24 cm
Nguyễn Hữu Phúc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)