Dòng Nội dung
1
2
Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kim (1930-2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Kim
Cần Thơ : Cty CP In Tổng hợp Cần Thơ, 2013
315tr. : hình ảnh ; 21cm.
Khái quát về vùng đất, con người xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Vĩnh Kim lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
(1)