Dòng Nội dung
1
Công tác đăng kí khai tử tại UBND phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Châu Ngân, Hoàng Tường Vy...
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
33tr. : minh họa ; 30cm.
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử Đảng bộ phường 2 (1975-2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2, TX Gò Công
Tiền Giang : Cty CP In Tiền Giang, 2015
259tr. : hình ảnh ; 21cm.
Khái quát về vùng đất, con người phường 2 (TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ Phường 2 lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
(1)
3
Lịch sử Đảng bộ phường 4 Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang / Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 TX Gò Công
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015
143tr. : hình ảnh ; 21cm.
Khái quát về vùng đất, con người phường 4 (TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
(1)
4
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tân Hòa - xã Tăng Hòa / Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Hòa - xã Tăng Hòa
Tiền Giang : Cty TNHH MTV Hướng Dương Việt, 2012
232tr. : hình ảnh ; 21cm.
Khái quát về vùng đất, con người thị trấn Tân Hòa - xã Tăng Hòa (tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ thị trấn Tân Hòa - xã Tăng Hòa lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
(1)