Dòng Nội dung
1
Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công / Phạm Quang Huy
TP. HCM : Trường ĐH KInh tế TP. HCM
247tr. : Minh họa ; cm.
Phạm Quang Huy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Lịch sử ngành tài chính tỉnh Tiền Giang (1945-2015) / Sở Tài Chính Tiền Giang
Tiền Giang : Cty CP In Tiền Giang, 2015
632tr. : hình ảnh ; 21cm.
Giới thiệu khái quát lịch sử ngành tài chính tỉnh Tiền Giang (1945-2015)
(1)
3
Lý thuyết tài chính tiền tệ : Sách tham khảo / Đào Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Ngọc Phương, Phan Thị Cẩm Hồng, Võ Xuân Hưởng
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022
162tr. ; 21cm.
Trình bày kiến thức về tài chính và tiền tệ, hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, thị trường tài chính, các tổ chức tín dụng trung gian, lãi suất, ngân hàng thương mại, chính sách tiền tệ và lạm phát...
(40) (Lượt lưu thông:11) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu học tập Kế toán tài chính 1 / Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên), Lý Thị Bích Châu, Đặng Ngọc Vàng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt,...
TP. HCM : Kinh tế TP. HCM, 2020
356 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên)
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)