Dòng Nội dung
1
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thuý Quỳnh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm.
Lê Thuý Quỳnh
Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
(1)
2
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.
Quán Vi Miên
(1)
3
Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh
H. : Mỹ thuật, 2017
166tr. : hình vẽ ; 21cm.
Tô Ngọc Thanh
Trình bày đại cương về người Thái Tây Bắc; hình thức sinh hoạt âm nhạc, những làn điệu dân ca và nhạc cụ dân gian, các loại múa và âm nhạc cho múa... của người Thái Tây Bắc. Giới thiệu một số tư liệu về các ghi âm Thái; lời ca, âm điệu và nhịp điệu đặc trưng trong âm nhạc Thái Tây Bắc
(1)
4
5
Ba truyện thơ người Thái đen ở Mường Thanh / Tòng Văn Hân s.t., giới thiệu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
441tr. ; 21cm.
Tòng Văn Hân
Giới thiệu hình thức kể chuyện của người Thái đen ở Mường Thanh, Điện Biên và đầy đủ nội dung ba truyện: Truyện nàng Hai, chàng Xông Ca nàng Xi Cay và truyện Cái Đăm cái Đón, cả bản phiên âm tiếng Thái và bản dịch tiếng Việt
(1)