Dòng Nội dung
1
Hiện tượng dòng RIP (RIP current) tại dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam / Lê Đình Mầu (ch.b.), Hồ Văn Thệ, Trần Văn Bình...
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023
286tr. : minh họa ; 24cm.
Lê Đình Mầu
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Đỗ Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Quốc Hùng, Hồ Tấn Tuấn... T.4, Văn hóa ven biển vùng Nam Trung Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
463tr. : ảnh ; 24cm.
Đỗ Thị Thanh Thủy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Bùi Quang Thanh (ch.b.), Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Thị Diệp... T.5, Văn hóa đảo và quần đảo vùng Nam Trung Bộ /
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2018
291tr. : minh họa ; 24cm.
Bùi Quang Thanh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)