Dòng Nội dung
1
Bài giảng Động vật thủy sinh / Dương Trí Dũng
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2000
149tr. : minh họa ; cm.
Dương Trí Dũng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Động vật thủy sinh : Tài liệu giảng dạy dùng cho sinh viên cao đẳng và đại học ngành nuôi trồng thủy sản / Lâm Quang Huy, Lê Quốc Phong
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2018
143tr. : minh họa ; cm.
Lâm Quang Huy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Tóm tắt bài giảng Thủy sinh động vật / Lê Thị Bình
Trường Đại học Nông Lâm, 2000
111tr. : Hình ảnh ; cm.
Lê Thị Bình
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)