Dòng Nội dung
1
Bài giảng Thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản / Lê Thị Kim Liên, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thị Như Ngọc, ...
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2005
79tr. ; cm.
Lê Thị Kim Liên
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học / Phan Quốc Kinh
H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
215tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Phan Quốc Kinh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)